Новости

01.03.2018 - 14:17:25

Летопис Матице срске, Темат: Жарко Видовић

Темат Летописа Матице српске за децембар 2016.г. је Жарко Видовић. Темат су приредили Богдан Златић и Слободан Владушић. у свесци се налазе следећи текстови: 

Слободан Владушић, Жарко Видовић: биографија и мишљење

Жарко Видовић, Апокалипса Владике Данила

Богдан Златић, Други дах. Le Deuxième Souffle Жарка Видовића

Дејана Оцић, Жарко Видовић и Ђорђе Оцић: ванвремени дијалози

Сва четри текста, као и остатак свеске доступни су у ПДф формату на адреси

http://www.maticasrpska.org.rs/letopis_498_6/

Следећа вест: 09.03.2018 - 11:33:35

Жарко Видовић: Слобода је директни пут у покајање