Задужбина Жарко Видовић

Библиографија


 • Мештровић и савремени сукоб скулптора с архитектом: један естетички проблем (Сарајево: Веселин Маслеша, 1961).
 • Огледи о духовном искуству (Београд: Сфаирос, 1989).
 • Његош и Косовски Завјет у Новом вијеку (Београд: Филип Вишњић, 1989).
 • Срби у Југославији и Европи (Београд: Светосавска књижевна заједница, 1994).
 • Трагедија и Литургија: есеј о духовној судбини Европе (Ниш: Византијско огледало, 1996). Репринт издање: Београд, 2016.
 • Суочење Православља са Европом: огледи о историјском искуству (Цетиње: Светигора, 1997).
 • Из Светог писма: избор, коментари и поговор (Београд: Гутенбергова галаксија; Ваљево: Ваљевска штампарија, 1998).
 • Романи Ђорђа Оцића: поетофилософија и коментари (Београд: Знамен, 1999).
 • Литургијска тајна Светог Писма (Београд: Гутенбергова галаксија, 2002).
 • И вера је уметност (Београд: Завод за унапређивање образовања и васпитања, 2008).
 • Историја и вера (Београд: Завод за унапређивање образовања и васпитања, 2009).
 • Његош и Косовски завет у Новом веку (Београд: Алтера, 2013).
 • Његош и литургијске анагнозе (Београд: Светосавска омладинска заједница Архиепископије београдско-карловачке; Подгорица: Матица српска - Друштво чланова у Црној Гори, 2017).